CPTG протоколът за качество на dōTERRA

CPTG протоколът за качество на dōTERRA
27 февруари 2020

Етеричните масла са съставени от множество органични вещества с натурален произход, ето защо химичният състав на етеричните масла е комплексен. Тези вещества са естествено синтезирани от растенията. Те формират т.нар. химичен профил на съответното етерично масло, по който може да се съди за неговата автентичност. За разлика от натуралния химичен състав на етеричните масла, съществуват лабораторно синтезирани синтетични етерични масла, които нямат терапевтичен ефект. Не всички етерични масла са еднакви, макар да ухаят еднакво.

 

От ключово значение за терапевтичния ефект, който очаквате от дадено етерично масло, е да знаете неговото ботаническо име. Често на шишенцата пише просто Лавандула (Lavender). Но в природата са известни няколко сорта  Лавандула. Например Lavandula angustifolia/Officinalis, Lavandula spica/latifolia или Lavandula stoechas. Всяка една от тях има различни свойства и ефект. Подобна е ситуацията и при други популярни етеричните масла, имащи различни сортове като Лайката, Мащерката, Розмаринът, Кедровото дърво, Тамянът и др. Ето защо е важно, когато избирате етерично масло, да знаете какво е ботаническото му име. Това е една от гаранциите, че то ще има търсения от Вас терапевтичен ефект.

 

Етеричните масла се различават и по своя хемотип. Хемотип е термин, който се използва за растения от един и същи род и сорт, които се различават по химичен състав и съответно имат различни свойства. Тези различия се определят от средата, в която се отглежда растението, дали се отглежда промишлено или се събира диворастящо, колко време се отглежда на едно и също място, каква е надморската височина, на която се отглежда, колко влага са получили растенията и т.н. Защо е важно това? Защото растенията се приспособяват към средата, в която растат непрекъснато. Това се отразява на техния химичен състав и качеството на съответното етерично масло. Повече от вас знаят, че едно от най-качествените етерични масла, това от роза, се отглежда в България. Не че розата не вирее добре и на други места по света, но точно тук в България тя получава най-благоприятните условия на растеж, за да синтезира най-качественото масло, с което сме известни по цял свят. Поради тази причина dōTERRA набавя етеричните си масла от различни краища на Земята чрез програмата си: Co-Impact Sourcing. Идеята е етеричните масла да се извличат от растения виреещи в най-благоприятни за тях условия без третиране с пестициди.

 

Основните методи за извличане на етеричните масла са парна дестилация или студено пресоване. Парната дестилация протича чрез нагряване до определена температура и налягане, без добавка на химични вещества или разтворители. Използват се съдове от стомана или стъкло, за да се запазят нежните ароматни съединения на маслата, които са отговорни за терапевтичното им действие. Начинът на извличане е от огромно значение за качеството на едно етерично масло. Не само температурата и съдовете за извличане на етеричните масла са важни, но и продължителността на извличане на всяко конкретно масло. Зад това се крие изключително сложна научна работа, изследвания и проучвания, които не всеки производител на етерично масло може да си позволи. Прекалено краткият период на извличане може да не е достатъчен да извлече максимално полезните терапевнични съставки на етеричното масло, а прекалено дългият период може напълно да ги унищожи. Компаниите, които инвестират в научни отдели и проучвания по темата са изключително малко. Препоръчваме на всеки потребител да проучи и да се увери, че производителят на етерични масла, от когото закупува маслата си, заслужава доверие.

 

Как dōTERRA тества етеричните масла за да ги сертифицира CPTG - Certified Pure Therapeutic Grade® (Сертифициран Чист Терапевтичен Клас)? 

 

Изследването на качеството на етеричното масло протича на три ключови етапа:

Етап 1 – Изследвания на суровия материал и дестилираното етерично масло при източника (дестилерията)

 1. Organoleptic Test
 2. Gas Chromatography
 3. Mass Spectrometry
 4. Chiral GC Testing
 5. Isotop Carbon 14

Етап 2 – Изследвания на получените от dōTERRA eтерични масла в лабораторията в Utah, USA

 1. Oranoleptic Test
 2. TPC/Microbial
 3. FTIR Scan (Fourier Transform Infrared Spectroscopy)
 4. Heavy Metal/Pesticides

Етап 3 – Изследвания при бутилирането и етикетирането

 1. Organoleptic Test
 2. TPC/Microbial
 3. FTIR Scan (Fourier Transform Infrared Spectroscopy)
 4. Stability Studies

Organoleptic Test - Органолептичният тест всъщност е комплекс от тестове. Всяко етерично масло е уникално и има различен външен вид, консистенция, аромат, цвят. Етерични масла с необичаен аромат, странна консистенция или цвят говорят, че нещо не е наред. dōTERRA записва тези характеристики за всяко едно масло, което получава. Изследват се и физическите му характеристики.

 

Gas Chromatography/Mass Spectrometry (GC/MS) - Този тест идентифицира всяко едно етерично масло, да се определи неговата чистота, ефективност и състав. Този тест помага да се открият потенциални замърсители и добавки, които не би трябвало да се намират в маслото. GC/MS тестването се извършва от 2 инструмента, които се използват заедно. 

 

Първият е Gas Chromatograph (GC). Той взема проба от етеричното масло и я изпарява. От там големите и малките молекули в етеричното масло се разделят. Първи се отделят малките молекули, след това големите. Те преминават през серпентина, в която всеки компонент на етеричното масло се движи с различна скорост. Скоростта зависи от молекулното му тегло и химични свойства, които се измерват на края на серпентината. 

 

Вторият уред е Mass Spectrometеr (MS). Предварително разделените от GC компоненти на етеричното масло, отиват в MS, където се йонизират и фрагментират посредством електричество. Това позволява да бъде измерена тяхната маса и заряд. Всяка молекула е специфична и се фрагментира по специфичен начин. Ето защо знаейки специфичната им маса, може да се определи коя е молекулата.

 

Chiral GC Testing - Хиралността е термин, използван за описание на 3D ориентацията на молекулата. Тези молекули отразяват светлината по различен начин. Чрез оптична ротация може да бъде установено дали в маслото има синтетични вещества, добавени допълнително, тъй като тогава ще има отклонение в начина, по който се отразява светлината.

Isotop Carbon 14 - Тестването с изотоп на въглерод 14 се използва за проверка на наличието на синтетични вещества и петролни продукти в етеричното масло или т.нар. фалшифициране. Натурално съдържащият се в етеричните масла въглерод има различно съотношение на въглерод 14 в сравнение с този в петролните продукти. Ето защо тествайки наличието на въглерод в етеричните масла, експертите могат да установят дали има добавени нежелани синтетични вещества.

 

TPC/Microbial - Всяко етерично масло се тества микробиологично за наличието на микроорганизми, които не би трябвало да съдържа, за да се гарантира неговата безопасност и чистота. Микробиологичното изследване включва анализ на всяка партида етерични масла за наличието на опасни микроорганизми като гъбички, бактерии, вируси и плесени. Процесът включва изтегляне на проба, която се добавя в стерилна среда и се изследва за растеж. Този тест се провежда след пристигане на етеричното масло в лабораторията, както и след процеса по опаковане и етикетиране, за да се гарантира чистотата на крайния продукт.

 

FTIR Scan - позволява да бъде идентифицирано всяко едно масло, което се тества. Този тест измерва инфрачервеното излъчване, което е уникално за всяко едно етерично масло. Източник на инфрачервена светлина се насочва към етеричното масло, а детектор измерва количеството светлина, която се абсорбира от пробата при различни дължини на вълната. Всяко етерично масло има специфичен „отпечатък“, с който се сравнява получения от съответната проба. Този тест се прави двукратно при получаване на етеричното масло в лабораторията и след бутилирането му.

 

Heavy Metal/Pesticides (Тежки метали/пестициди) - Тежките метали като кадмий, арсеник, живак, олово могат да действат като катализатор на окисляването на етеричните масла и на промени в химичната им стуктура. При правилно дестилиране етеричните масла не трябва да съдържат тежки метали. ICP-MS тестовете използват високоенергийна среда, наречена индуктивно свързана плазма (ICP) за йонизиране на пробата. След това пробата се прекарва през MS, който разделя пробата на съставните й елементи. Етеричните масла dōTERRA се подлагат на прецизни тестове, които гарантират чистотата им от тежки метали. Етеричните масла минават и поредица от тестове за пестициди, за да се гарантира чистотата на етеричните масла и липсата на тези вредни субстанции в крайния продукт.

 

Stability Studies - След като етеричните масла са минали трите етапа на тестване, dōTERRA подлага на същите тестове пуснатите за продажба масла, за да бъде сигурна, че те отговарят на най-високите критерии далеч след като са били произведени. Тестовете за стабилност се провеждат в камери, които поддържат специфична температура и влажност. Те се правят, за да може потребителя да е сигурен, че маслата остават със същото качество и потентност за всяка една партида, която е пусната за продажба. Т.е. крайният потребител ще постигне с всяка една партида един и същ желан резултат от етеричните масла.

 

Приятно гледане на видеото!

 

 

 

Ройбос - енергия и сила без кофеин

Вкоренени в южноафриканската култура, поколения използват ройбос като лек за безсъние, алергии и проблеми с червата. Той може да намали кръвната захар, да защити сърцето, да подобри здравето на кожата и др. Ройбос е без кофеин и богат на антиоксиданти. Прочетете, за да научите неговите ползи за здравето, потенциални странични ефекти и интересни факти.

прочети още

Deep blue rub - кремът срещу болка!

Кремът е незаменим помощник при всякакви травми, болки и неразположения! Изключително икономичен, успокоява веднага и не оставя мазни остатъци. Можете да използвате крема Deep Blue при...

прочети още

„FORGIVE“ - блендът на прошката и новото начало

Борите ли се с опустошителните чувства, като: безпомощност, завист, чувство на неудовлетвореност, болка и разочарование от миналото, очакване за одобрение от околните, изтощение?! Усещали ли сте, че когато изпитвате негативни мисли, Ви обхваща гняв, ставате цинични и груби, правите...

прочети още

Емоционална ароматерапия

Емоциите са изразът на нашето психично състояние, провокирано от конкретна ситуация в ежедневието ни. Основната разликата между емоции и чувства е в тяхната продължителност. Чувствата представляват устойчиви емоционални състояния. Те са точно това, което ни дава енергия. Ако човек е свързан с емоциите си и се научи да ги изразява, ще се чувства и по-енергичен. Блокираните или сдържани емоции често водят до...

прочети още

ВИТАМИНИЗИРАЙТЕ СЕ!

Липсата на витамини води до болестни състояния, известни като авитаминози. В началната фаза, докато се изчерпят запасите не се наблюдават видими болестни симптоми. В следващата фаза се наблюдава промяна на поведението и самочувствието, трудности с концентрацията, загуба на тегло и апетит, безсъние...

прочети още

Масла за разширени вени

Варикозните вени могат да се появят навсякъде по тялото, но се срещат най-често в областта на краката. Това се дължи на факта, че човек прекарва по-голямата част от времето си в изправено положение. Това е свързано с повишено налягане на кръвта във вените на крайниците и по-трудното изпомпване на кръвта от тях. Комбинация от етерични масла, подходящи за разширени вени дава бърз и добър резултат. Облекчава тежестта и подуването, заздравява кръвоносните съдове и спомага прибирането на вените.

прочети още

Масла за борба с целулита

Целулитът се счита за козметичен дефект, а етеричните масла са отличен естествен начин да подпомогнем това състояние на кожата. Етеричните масла, подходящи при целулит са: кедрово дърво, лимон, грейпфрут, мандарина, кипарис, лимонова трева, копър, хвойна, лавандула, здравец и розмарин. Използвайте само етерични масла, които са 100 % чисти и с висок терапевтичен клас.

прочети още

Натурална слънцезащита

Отново е лято – сезонът, през който слънчевите лъчи вдъхновяват настроението ни, активността ни, начина ни на живот! От нас зависи, обаче, дали слънцето ще ни носи само позитивни емоции! Не забравяйте, че добрата слънцезащита е изключително важна и е част от грижата срещу стареене на кожата. Може би ще Ви е интересно да научите, че някои базови и етерични масла имат слънцезащитен фактор и са подходящи за ежедневна употреба.

прочети още

Elevation

Еlevation или Блендът на Радостта! Както подсказва самото име, Elevation е ободряваща комбинация от етерични масла, която съчетава свежи аромати, за да повдигне настроението Ви, да повиши чувството Ви за увереност Вашата енергия.

прочети още

Лимон

Heгoвия cвeж и чиcт аромат щe Ви пoмoгнe пo-yвepeнo дa взимaтe peшeния и щe пoвиши ĸoнцeнтpaциятa Ви. Macлoтo нaмaлявa ĸиceлиннocттa в opгaнизмa и пo тoзи нaчин пoдoбpявa xpaнocмилaнeтo. To пoмaгa пpи peвмaтизъм, apтpит, пoдaгpa, цeлyлит, aбцecи, циpeи и aĸнe.

прочети още

Мандарина

Етеричното масло от мандарина намалява безпокойството, успокоява ума и засилва концентрацията. Свежият и релаксиращ аромат на маслото от мандарина е идеален за справяне с негативни емоционални състояния като тревожност, нервно напрежение, стрес, раздразнителност и избухвания.

прочети още

Портокал

Етеричното масло от портокал е винаги готово да Ви помогне в детоксикацията на тялото. Другата полза от това масло е изцяло насочена към емоционалното здраве: действа ободряващо при липса на настроение, стрес, депресия и страх.

прочети още

Грейпфрут

Маслото от Грейпфрут има имуностимулиращи, антибактериални, противовирусни свойства. То е силен антисептик и оказва силно общоукрепващо действие върху организма, укрепва имунитета и повишава съпротивата на организма към болести с инфекционен и простуден характер.

прочети още

Бергамот

Бергамотът е най-изтънченият представител на цитрусовото семейство, отглеждането на който изисква специални климатични условия и почва. Той наподобява кръстоска между лайм и грейпфрут! Италианците традиционно използват бергамот за облекчаване на стреса, както и за успокояване и подмладяване на кожата. Маслото от Бергамот е естествен антидепресант и има стимулиращи настроението свойства. Насърчава усмивката и повишава енергията чрез подобряване на кръвообращението.

прочети още

Зелена мандарина

Mаслото от зелена мандарина се добива чрез студено пресоване, от все още неузрелите й плодове. То е със свеж, лек и сладникаво-цитрусов аромат, който действа тонизиращo. Зелената мандарина е известна с успокояващия си ефект върху нервната система и е препоръчителна при лошо храносмилане.

прочети още

Дифузер

Как се чувствате, когато ухае на портокал или лавандула? Щастливи?! Спокойни?! Усмихнати?! Обонянието е един от най-бързите начини да променим начина, по който се чувстваме. Ароматът изпраща сигнал до лимбичната система на мозъка и променя настроението ни. Ароматното приложение на етеричните масла е най-безопасният и в същото време ефективен метод за употреба на етеричните масла при бебета и деца. Най-често за ароматно приложение се използва ДИФУЗЕР.

прочети още

Розова вода

В месеца на Розата, няма как да не отдадем нужното й внимание, защото тя е вълшебница, чийто чудодейни свойства се грижат за здравето и красотата на нашата кожа и коса. С какво можем да заменим всички конвенционални мицеларни води, тоници за лице и дегримьори?! Само с един, единствен продукт - РОЗОВА ВОДА.

прочети още

Цитрусовите етерични масла

Повечето хора не могат да устоят на свежия, повдигащ настроението аромат на цитрусови плодове като лимон, лайм, портокал, грейпфрут, мандарина и бергамот! На първо място: изстискването на портокал или лимон във водата НЕ е същото, като добавянето на капка етерично масло от див портокал или лимон, тъй като маслото се дестилира от кората на плода, а не от месестата част, както сока от плода.

прочети още

Фоточувствителни масла

Някои етерични масла съдържат органични съединения, известни като фурокумарини, които правят кожата ни по-чувствителна към въздействието на UV лъченията. Когато фоточувствителната кожа е изложена на UV радиация, това може да причини образуването на свободни радикали, причинявайки увреждане на клетъчните мембрани.

прочети още

Чувствате ли се стресирани?

Безпокойство, стрес, безсъние – такива могат да бъдат ефектите от всяка криза и природно бедствие върху менталното здраве на хората. Ако вземем за пример ТОРС епидемията от 2003 г., знаем, че има доказателства за повишени нивана тревожност, депресия и постравматичен стерс, а в някои групи – дори и увеличаване на брояна самоубийствата!

прочети още

Страх от болести

Епидемиите са благодат за всяване на психоза в хората. Паниката замъглява мисленето и е по-страшна от самите вируси. Подхранването на страха води до физически проявления. Изпитваме страх и безпокойство в тези ситуации, поради начина, по който ги оценяваме. Нашето тяло не винаги може да направи разликата между реална и въображаема заплаха. Следователно, когато интерпретираме ситуацията като заплашителна, тялото ни ще реагира така, сякаш ситуацията е опасна, дори и да не е в действителност.

прочети още

Флавон за силен имунитет

Проф. Золтан Диня подчертава изключителното значение на здравата имунна система, когато става дума за вирус, за който медикаменти няма. Полезни за имунната система се оказват бета-глюканът от гъби и този от мая, които въздействат на клетъчните субстанции на имунната система – макрофагите, като ги активират свързвайки се с тях. Именно те отделят секрет, който убива нашествениците в тялото – вируси, бактерии и други опасни за здравето микроби.

прочети още

Копайба

Какво прави етеричното масло от Копайба толкова уникално и търсено? Може ли Копайба да се използва за болкоуспокояващи и противовъзпалителни цели? Безопасно ли е етеричното масло от Копайба за вътрешен прием (поглъщане)? Има много приложения за етеричното масло Копайба, може да се ползва в ароматерапията, локалното приложение или вътрешен прием. Етеричното масло от Копайба е широко използвано в козметиката, производството на сапуни, кремове, лосиони и парфюми. Маслото помага изключително при емоционални неспокойни състояния.

прочети още

Стресът и начини за справяне с него

Стресът в живота ни е неизбежен, още повече в забързаният начин на живот, който водим. В ежедневието си ние се сблъскваме с множество ситуации и непрекъснатата необходимост от правене на избори, всеки от които е до някаква степен стресиращ. Когато е твърде голям или твърде продължителен обаче, или когато не разполагаме с адекватни механизми за справяне, той води до нарушения в телесното и психичното ни функциониране, които могат да се проявят под формата на различни заболявания.

прочети още

Как да се регистрирам към doTERRA?

Защо да се регистрирам? Това е обичаен въпрос, който има много лесен отговор. По-изгодно е! При регистрация цените, на които се купуват маслата са 25% по-ниски, трупат се точки за безплатни масла. При редовни поръчки, Дотера се отблагодарявя на клиенти си и намалява цената с още 30% . Участва се в различни промоции на компанията, отново за безплатни масла. И не на последно място doTERRA дава възможност за изграждане на бизнес.

прочети още

Присъединисе към Flavon и спести

Освен, че се грижи за здравето Ви, Flavon Ви предлага чудесна бизнес възможност. Продукти се предлагат чрез директни продажби, изхождайки от идеята, че ако човек консумира продукта и е доволен от него, той би го препоръчал на хората в обкръжението си.

прочети още

Какво е Flavon?

Стандартното хранене с плодове и зеленчуци е добро, но то ни дава относително ограничени порции от растителни антиоксиданти в ниски концентрации, които трудно се усвояват. В условията на замърсена среда и ментален стрес, това не е достатъчно. Затова през 30-те години на миналия век възниква соколечението. Но соковете имат висок гликемичен индекс и заедно с важните за здравето фитонутриенти, приемаме и голямо количество захари. После дойдоха на мода смутитата. При тях, благодарение на целулозата, гликемичният индекс е по-нисък, но отново приемаме много калории, плюс липсата на дъвкане и достатъчно усвояване на въглехидратите в устата.

прочети още

Как да използвам безопасно етеричните масла?

Традиционно някои методи за приложение на етерични масла са предпочитани или използвани предимно. Въпреки това, тъй като изследванията около етеричните масла продължават да се развиват, сега има по-голямо разбиране на методите на приложение. Всички методи на приложение са безопасни, когато се използват по подходящ начин, включително ароматни, локални и вътрешни методи. Няколко метода на приложение могат да бъдат използвани за широк спектър от емоционални и физически приложения за благополучие. Могат да се използват единично масло или в сложни смеси по един от трите метода: ароматно, локално и вътрешно.

прочети още

Какво са етеричните масла?

Откъде идват етеричните масла? Разнообразие от растения покриват Земята в различни форми, размери, цветове и аромати. Много от тези растения съдържат съединения, които обикновено не могат да се видят с просто око - те се крият в корените, цветята, семената, кората или други области на растението. Тези съединения са известни като етерични масла. Те са силно концентрирани, което ги прави изключително мощни. Наричани още като летливи ароматни съединения, етеричните масла придават на растението аромат, предпазват го от тежки условия на околната среда и насекоми и дори играят роля в опрашването на растенията.

прочети още

Фамилният комплект на Дотера

Фамилният сет на Дотера (HOME ESSENTIALS KIT) e перфектният избор за начинаещи!!! Съдържа десет основни, широкоспектърни масла, които са естествено решение за много от проблемите, с които се сблъскваме в ежедневието: ГЛАВОБОЛИЕ, МУСКУЛНИ БОЛКИ, НАСТИНКИ, ВЪЗПАЛЕНО ГЪРЛО, ТЕМПЕРАТУРА, СТОМАШНИ НАРАЗПОЛОЖЕНИЯ и още много други.С тях получавате ПОДАРЪК ДИФУЗЕР!

прочети още

Кое прави етеричните масла dōTERRA едни от най-добрите на пазара?

Етеричните масла са продукт, който се нанася върху кожата, вдишва се или се приема вътрешно. Ето защо сигурността и безопасността на етеричните масла, така както и лечебния потенциал на самото растение са от ключово значение в ароматерапията.

прочети още