CPTG протоколът за качество на dōTERRA

CPTG протоколът за качество на dōTERRA
27 февруари 2020

Етеричните масла са съставени от множество органични вещества с натурален произход, ето защо химичният състав на етеричните масла е комплексен. Тези вещества са естествено синтезирани от растенията. Те формират т.нар. химичен профил на съответното етерично масло, по който може да се съди за неговата автентичност. За разлика от натуралния химичен състав на етеричните масла, съществуват лабораторно синтезирани синтетични етерични масла, които нямат терапевтичен ефект. Не всички етерични масла са еднакви, макар да ухаят еднакво.

 

От ключово значение за терапевтичния ефект, който очаквате от дадено етерично масло, е да знаете неговото ботаническо име. Често на шишенцата пише просто Лавандула (Lavender). Но в природата са известни няколко сорта  Лавандула. Например Lavandula angustifolia/Officinalis, Lavandula spica/latifolia или Lavandula stoechas. Всяка една от тях има различни свойства и ефект. Подобна е ситуацията и при други популярни етеричните масла, имащи различни сортове като Лайката, Мащерката, Розмаринът, Кедровото дърво, Тамянът и др. Ето защо е важно, когато избирате етерично масло, да знаете какво е ботаническото му име. Това е една от гаранциите, че то ще има търсения от Вас терапевтичен ефект.

 

Етеричните масла се различават и по своя хемотип. Хемотип е термин, който се използва за растения от един и същи род и сорт, които се различават по химичен състав и съответно имат различни свойства. Тези различия се определят от средата, в която се отглежда растението, дали се отглежда промишлено или се събира диворастящо, колко време се отглежда на едно и също място, каква е надморската височина, на която се отглежда, колко влага са получили растенията и т.н. Защо е важно това? Защото растенията се приспособяват към средата, в която растат непрекъснато. Това се отразява на техния химичен състав и качеството на съответното етерично масло. Повече от вас знаят, че едно от най-качествените етерични масла, това от роза, се отглежда в България. Не че розата не вирее добре и на други места по света, но точно тук в България тя получава най-благоприятните условия на растеж, за да синтезира най-качественото масло, с което сме известни по цял свят. Поради тази причина dōTERRA набавя етеричните си масла от различни краища на Земята чрез програмата си: Co-Impact Sourcing. Идеята е етеричните масла да се извличат от растения виреещи в най-благоприятни за тях условия без третиране с пестициди.

 

Основните методи за извличане на етеричните масла са парна дестилация или студено пресоване. Парната дестилация протича чрез нагряване до определена температура и налягане, без добавка на химични вещества или разтворители. Използват се съдове от стомана или стъкло, за да се запазят нежните ароматни съединения на маслата, които са отговорни за терапевтичното им действие. Начинът на извличане е от огромно значение за качеството на едно етерично масло. Не само температурата и съдовете за извличане на етеричните масла са важни, но и продължителността на извличане на всяко конкретно масло. Зад това се крие изключително сложна научна работа, изследвания и проучвания, които не всеки производител на етерично масло може да си позволи. Прекалено краткият период на извличане може да не е достатъчен да извлече максимално полезните терапевнични съставки на етеричното масло, а прекалено дългият период може напълно да ги унищожи. Компаниите, които инвестират в научни отдели и проучвания по темата са изключително малко. Препоръчваме на всеки потребител да проучи и да се увери, че производителят на етерични масла, от когото закупува маслата си, заслужава доверие.

 

Как dōTERRA тества етеричните масла за да ги сертифицира CPTG - Certified Pure Therapeutic Grade® (Сертифициран Чист Терапевтичен Клас)? 

 

Изследването на качеството на етеричното масло протича на три ключови етапа:

Етап 1 – Изследвания на суровия материал и дестилираното етерично масло при източника (дестилерията)

 1. Organoleptic Test
 2. Gas Chromatography
 3. Mass Spectrometry
 4. Chiral GC Testing
 5. Isotop Carbon 14

Етап 2 – Изследвания на получените от dōTERRA eтерични масла в лабораторията в Utah, USA

 1. Oranoleptic Test
 2. TPC/Microbial
 3. FTIR Scan (Fourier Transform Infrared Spectroscopy)
 4. Heavy Metal/Pesticides

Етап 3 – Изследвания при бутилирането и етикетирането

 1. Organoleptic Test
 2. TPC/Microbial
 3. FTIR Scan (Fourier Transform Infrared Spectroscopy)
 4. Stability Studies

Organoleptic Test - Органолептичният тест всъщност е комплекс от тестове. Всяко етерично масло е уникално и има различен външен вид, консистенция, аромат, цвят. Етерични масла с необичаен аромат, странна консистенция или цвят говорят, че нещо не е наред. dōTERRA записва тези характеристики за всяко едно масло, което получава. Изследват се и физическите му характеристики.

 

Gas Chromatography/Mass Spectrometry (GC/MS) - Този тест идентифицира всяко едно етерично масло, да се определи неговата чистота, ефективност и състав. Този тест помага да се открият потенциални замърсители и добавки, които не би трябвало да се намират в маслото. GC/MS тестването се извършва от 2 инструмента, които се използват заедно. 

 

Първият е Gas Chromatograph (GC). Той взема проба от етеричното масло и я изпарява. От там големите и малките молекули в етеричното масло се разделят. Първи се отделят малките молекули, след това големите. Те преминават през серпентина, в която всеки компонент на етеричното масло се движи с различна скорост. Скоростта зависи от молекулното му тегло и химични свойства, които се измерват на края на серпентината. 

 

Вторият уред е Mass Spectrometеr (MS). Предварително разделените от GC компоненти на етеричното масло, отиват в MS, където се йонизират и фрагментират посредством електричество. Това позволява да бъде измерена тяхната маса и заряд. Всяка молекула е специфична и се фрагментира по специфичен начин. Ето защо знаейки специфичната им маса, може да се определи коя е молекулата.

 

Chiral GC Testing - Хиралността е термин, използван за описание на 3D ориентацията на молекулата. Тези молекули отразяват светлината по различен начин. Чрез оптична ротация може да бъде установено дали в маслото има синтетични вещества, добавени допълнително, тъй като тогава ще има отклонение в начина, по който се отразява светлината.

Isotop Carbon 14 - Тестването с изотоп на въглерод 14 се използва за проверка на наличието на синтетични вещества и петролни продукти в етеричното масло или т.нар. фалшифициране. Натурално съдържащият се в етеричните масла въглерод има различно съотношение на въглерод 14 в сравнение с този в петролните продукти. Ето защо тествайки наличието на въглерод в етеричните масла, експертите могат да установят дали има добавени нежелани синтетични вещества.

 

TPC/Microbial - Всяко етерично масло се тества микробиологично за наличието на микроорганизми, които не би трябвало да съдържа, за да се гарантира неговата безопасност и чистота. Микробиологичното изследване включва анализ на всяка партида етерични масла за наличието на опасни микроорганизми като гъбички, бактерии, вируси и плесени. Процесът включва изтегляне на проба, която се добавя в стерилна среда и се изследва за растеж. Този тест се провежда след пристигане на етеричното масло в лабораторията, както и след процеса по опаковане и етикетиране, за да се гарантира чистотата на крайния продукт.

 

FTIR Scan - позволява да бъде идентифицирано всяко едно масло, което се тества. Този тест измерва инфрачервеното излъчване, което е уникално за всяко едно етерично масло. Източник на инфрачервена светлина се насочва към етеричното масло, а детектор измерва количеството светлина, която се абсорбира от пробата при различни дължини на вълната. Всяко етерично масло има специфичен „отпечатък“, с който се сравнява получения от съответната проба. Този тест се прави двукратно при получаване на етеричното масло в лабораторията и след бутилирането му.

 

Heavy Metal/Pesticides (Тежки метали/пестициди) - Тежките метали като кадмий, арсеник, живак, олово могат да действат като катализатор на окисляването на етеричните масла и на промени в химичната им стуктура. При правилно дестилиране етеричните масла не трябва да съдържат тежки метали. ICP-MS тестовете използват високоенергийна среда, наречена индуктивно свързана плазма (ICP) за йонизиране на пробата. След това пробата се прекарва през MS, който разделя пробата на съставните й елементи. Етеричните масла dōTERRA се подлагат на прецизни тестове, които гарантират чистотата им от тежки метали. Етеричните масла минават и поредица от тестове за пестициди, за да се гарантира чистотата на етеричните масла и липсата на тези вредни субстанции в крайния продукт.

 

Stability Studies - След като етеричните масла са минали трите етапа на тестване, dōTERRA подлага на същите тестове пуснатите за продажба масла, за да бъде сигурна, че те отговарят на най-високите критерии далеч след като са били произведени. Тестовете за стабилност се провеждат в камери, които поддържат специфична температура и влажност. Те се правят, за да може потребителя да е сигурен, че маслата остават със същото качество и потентност за всяка една партида, която е пусната за продажба. Т.е. крайният потребител ще постигне с всяка една партида един и същ желан резултат от етеричните масла.

 

Приятно гледане на видеото!

 

 

 

SHINRIN - YOKU : Какво е горско къпане?

Ползи и как да практикувате ГОРСКО КЪПАНЕ в градска среда?

прочети още

ПМС и Етерични масла

ПМС засяга 20% до 40% от жените в детеродна възраст по целия свят и влияе както на професионалния, така и на личния им живот!

прочети още

Децата и маслата doTERRA

Сега е моментът да започнете Вашето ароматно пътешествие! Нека Ви помогнем!

прочети още

Litsea by doTerra – МАСЛОТО НА ИЗЯВАТА

Въпреки, че маслото е част от най-популярния детски бленд за подкрепа срещу сезонни неразположения, действа не само на физическо, но и на емоционално ниво!

прочети още

Отново на училище със съдействието на doTERRA!

Знаете ли какво се превърна в тренд и не излиза от мода: doTERRA !!! ... и напълно основателно! Грижата за физическото и емоционалното здраве, подкрепата на душата и тялото, така че да изглеждаме и да се чувстваме невероятно! Този месец ще споделяме съвети, които знаем, че ще Ви харесат!

прочети още

Магнезий

"Коя е добавката No1, която трябва да приемамe?" е въпрос, който чувамe постоянно. Нашият отговор е: Магнезий

прочети още

АРОМА - Наръчник за лесна адаптация в детската градина! САМО за майки!

От 15-ти септември до около 15-ти ноември, всяка година, сутрешното минаване край детска градина е като филм на ужасите – тежко визуално и слухово преживяване!

прочети още

Ароматерапевтично разресване на косата

Разресването на косата с етерични масла е вид ароматерапия, която ще помогне на косата Ви да заблести !

прочети още

INTELLIGENT SKIN THERAPY - Маските, в които ще се влюбите!

Не съдържат парабени, оцветители, а само нежни съставки от натурален плодов екстракт или растителни масла! Подходящи за вегани!

прочети още

Порьозност на косата

Отговорът на въпроса защо косата Ви изсъхва, попива жадно продуктите или крема за къдрици и лесно се утежнява от овлажнител за коса има много общо с порьозността й!

прочети още

Магнолия

Цветовете на магнолия са били използвани в китайските традиционни здравни практики, за да се създаде усещане за баланс в тялото. Етеричното масло Magnolia (Магнолия) има плодово - цветен аромат и може да помогне за насърчаване на спокойните чувства.

прочети още

БЕЗПЛАТНА регистрация в doTERRA

Ексклузивната промоция позволява да създадете личен акаунт в doTERRA с продукти по избор, като спестите първоначалната такса от 24 евро!

прочети още

doTerra AIR

Дишай !!! “Дишането е връзката между тялото и ума. Ако умът е хвърчилото, дишането е конецът. Колкото по-дълъг е конецът, толкова по-високо може да отиде хвърчилото.” – Шри Шри Рави Шанкар

прочети още

Безплатен ТАМЯН през декември от doTERRA

Декември е тук, a с него традиционно и любимият ни Тамян! При това като подарък! Как да го получите? Научете тук!

прочети още

Holiday Peace и Holiday Joy

Празничните етерични блендове на doTERRA

прочети още

SunewMed +

Страст към красотата !!!

прочети още

SunewMed+ - козметика за ежедневна грижа

Можете да се погрижите за кожата си не само чрез рационално хранене и пиене на достатъчно количество вода, но и благодарение на професионалните продукти, които SunewMed+ предлага. Козметиката от техния асортимент често е вдъхновена от процедури в естетичната медицина. В резултат на това те са ефективни и гарантират подобрение на външния вид още след първата употреба.

прочети още

Smart & Sassy

Да приемем вътрешната си красота или: Емоционално приложение на метаболитния бленд Smart and Sassy на doTERRA

прочети още

doTERRA Регистрация - септември 2022

Приветствайте есента! Подкрепете цялото семейство по естествен начин и си осигурете спокойна зима!

прочети още

Deep Blue doTERRA

Във времето Deep Blue стана нарицателно за облекчение на уморени и натоварени мускули и стави!

прочети още

МАСЛО ОТ ШИПКА – НАТУРАЛЕН ЕЛИКСИР ЗА КРАСОТА

Kомбинациите между студено пресовано масло от Шипка и етерични масла са подходящи за ежедневна грижа при всички типове кожа.  Чаено дърво, Безсмъртниче, Лавандула, Бял равнец, Жасмин, Салвия, Вечерна иглика, Римска лайка, Арган или Алое вера! Шипковото масло е посредник на ползите им за Вашата кожа!

прочети още

Японска иновация за красота в най-добрия си вид: IRÉN Skin

Научете повече за началото на марката IRÉN Skin, революционната козметична технология Ziplock Encapsulation™ и как японските традиции за красота са вдъхновили иновации за бъдещето.

прочети още

Ползите от заредената със слънце вода

Слънчевата светлина има голямо значение в Аюрведа. Тя може да повлиява положително много здравословни проблеми. Полезните бани със слънчева вода са добре познати на всички! А знаете ли, че питейната вода, заредена с добротата на слънчевата светлина също има много предимства?!

прочети още

Етерични масла при храносмилателни проблеми

Малко неща са толкова неудобни или смущаващи, колкото храносмилателните проблеми. Независимо дали става дума за разстроен стомах, газове, гадене и повръщане или запек – лошото храносмилане може бързо да провали деня Ви.

прочети още

Внимание: Комари!

Времето рязко се затопли! Наред с цветя и тревички, се пробудиха и всякакви насекоми и гадинки! Започнахме да се притесняваме от все по-честите нападения на кърлежите...

прочети още

Плащайте в Natural Solutions бързо и лесно с мобилното приложение Settle

Мобилно разплащане без скрити такси и тромави процедури – това вече е възможно и в Natural Solutions! Интегрирахме приложението Settle, за да направим пазаруването ви по-лесно и по-удобно.

прочети още

12 флорални етерични масла за добро настроение

В дните преди Цветница, да си поговорим за най- ароматните представители на етеричните масла: флоралните !

прочети още

Новият регистрационен сет dōTERRA Тōgether™ Kit

"Колко малки сме били за големите мечти.. Бягахме излъгани.. и боли.. Бяхме сами.. Колко малко ни дели от големите мечти.. Бягахме излъгани..., но можем да бъдем заедно, да бъдем с теб едно, да бъдем заедно по-добри. Много малко трябва..."

прочети още

Mochi Hada - японското име на перфектната кожа

За японките идеалната кожа трябва да е еластична и супер гладка, хидратирана до съвършенство, подобна на японския оризов десерт Mochi Hada. Понятието е използвано често в страната на изгряващото слънце и като израз на нежност, когато с любов пощипват закръглените, сочни бузки на дете.

прочети още

Японският феномен Сакура - тайната на порцелановата кожа

Интересни факти за ползите от екстракта от японска Сакура и защо той заслужава място във Вашата рутина за грижа за кожата.

прочети още

Азиатската тайна за красота: Как да използваме лист маските за оптимален резултат?

В търсене на ефективни начини за освежаване, хидратиране и възстановяване на кожата на лицето през идващите слънчеви, топли и сухи дни, Ви представяме перфектната грижа, идваща от Япония: лист маските Mitomo

прочети още

BOGO ОФЕРТИ в DoTerra

Какво е БОГО?! Buy One Get One FREE !!! В БОГО седмицата на doTERRA може да купите едно и да вземете безплатно второ масло! Това е една прекрасна възможност за всички, които желаят да пазаруват етеричните масла изгодно или да попълнят етеричната колекция с нови масла!

прочети още

Масло от Бабасу - нежна и ефективна грижа за Вашата кожа и коса

Впечатляващ бразилски помощник за красота в домашни условия!

прочети още

Вариации на ароматите

Чудили ли сте се защо новото шишенце с етерично масло не мирише точно като предишното, или има по-различен цвят?!

прочети още

Уаби-Саби - красотата на несъвършенствата!

Забелязваме, че напоследък все повече се оплакваме! Когато се срещнем с познати, вместо да си кажем: „Ах, какво прекрасно нещо ми се случи!“ , в повечето случаи казваме: „Много е зле положението ...“ А за да сме здрави, е добре да се научим да сме спокойни, благодарни на живота и да можем да търсим и откриваме красотата в несъвършенствата ...

прочети още

Lifelong_Vitality_Pack by Doterra - ВИТАМИНИЗИРАЙТЕ СЕ!

DoTERRA Lifelong Vitality Pack® се състои от три продукта, които трябва да бъдат част от ежедневния ни хранителен режим.

прочети още

Погрижете се за себе си с любов и Аbhyanga

Abhyanga - масаж с топло масло у дома. Насладете се на усещането, че сте подхранили тялото, ума и духа си и го носете със себе си през целия си ден.

прочети още

Етеричните масла и мъжете!

Мъжете и жените са склонни да имат различни ароматни предпочитания, както и различни нужди от аромати и натурални средства.

прочети още

Арома бижутата - вдъхновение през зимните дни!

"Мъжът никога няма да запомни как изглежда дамската Ви чанта, но ще запомни уханието, което се носи от Вас!" Оливие Кред

прочети още

Тамянът в грижата за млада и сияйна кожа!

Почитан от векове, благодарение на способността си да подмладява ума и тялото, известен като „Кралят на етеричните масла“, маслото от тамян има множество ползи в ароматерапията, медицината и козметиката.

прочети още

С Adaptiv by DoTerra можете да се справите с всяко предизвикателство!

Осигурете си емоционална подкрепа в настоящите трудни времена!

прочети още

Ароматът - тайният помощник за Вашия портфейл

Знаете ли, че етеричните масла могат да подобрят благосъстоянието Ви?!

прочети още

Етерични масла от България! С грижа за Вас!

Bether Cosmetics произвежда висококачествени етерични масла, които са 100% чисти (неразредени) и лабораторно тествани за гаранция на тяхното качество!

прочети още

Ароматно начало за цялото семейство!

Подарете си свежест и сигурност през есента!

прочети още

ХЮГА

ХЮГА (HYGGE) е датска дума, която е свързана с уют и намиране на щастие в малките, ежедневни удоволствия на живота.

прочети още

АДАПТОГЕННИ ЕТЕРИЧНИ МАСЛА, ОТ КОИТО СЕ НУЖДАЕТЕ ПРИ СТРЕС, ЗА БАЛАНС И НАСТРОЕНИЕ

Независимо дали имате богат опит с маслата, или сте начинаещ, знаете, че те имат широк спектър от предимства и ползи: дават повече енергия, вътрешно спокойствие, повишават настроението. 

прочети още

Есенна оферта за регистрация в doTerra: 1 октомври - 30 ноември 2021 г.

Приветствайте есента! Поканете Природата у дома и подкрепете цялото семейство по естествен начин!

прочети още

Серия за лице Skinwell

Кожата на лицето заслужава специално внимание и отношение, а серията за лице Skinwell напълно ще задоволи Вашите очаквания за ежедневна и ефективна натурална козметика!

прочети още

Сензорна адаптация и ароматите

Способноста на тялото да се адаптира към различните стимули на околната среда чрез т.нар. сензорна адаптация

прочети още

LōVE is in the AIR !

Продуктите Air/ Breathe - в помощ на дишането!

прочети още

Хвойна (Juniper Berry) - маслото на нощта!

Познавате ли отблизо кошмарите и неприятното усещане при падането на нощта?!

прочети още

Оn Guard през есента!

Осигурете си ароматна аптечка през есенно - зимния сезон! Започнете ароматното си пътуване с много подаръци! Разберете как!

прочети още

Обратно на детска градина!

Кратък наръчник за оцеляване за майки!

прочети още

Забавлявайте се с doTerra Kids Collection!

Блендовете в doTerra Kids Collection са подбрани така, че да покрият всички нужди на Вашето дете! Ще се изумите колко бързо и интуитивно то само ще посяга към най-подходящото ролче!

прочети още

Adaptiv - за да се адаптирате към новите обстоятелства в живота!

Независимо дали се чувствате уморени или неспокойни, нерешителни или раздразнителни, Adaptiv Calming Blend е част от оръжията Ви, с които да помогнете на тялото и ума да останат балансирани!

прочети още

Естествена грижа за ръцете с BETHER Cosmetics

Три луксозни кремчета, създадени с една цел - да подхранват, балансират и хидратират кожата на ръцете!

прочети още

doTERRA Introductory Kit - масла за начинаещи

Защо е подходящо да започнете запознанството си с doTERRA, точно с тези 3 невероятни масла: лавандула, лимон и мента ?

прочети още

Cinnamon bark oil (Cinnamomum zeylanicum) и мъжката репродуктивна система

Сигурно вече дори и най-големият скептик разбира, че чистите етерични масла не са просто тенденция! Природата съдържа отговори на въпросите, които човекът още не се е научил да задава...

прочети още

Защо да използваме етерични масла?

В природата няма пропилени ресурси... Всяка частица има своята мисия да направи живота ни по-добър!

прочети още

Направи си сам: подхранващ спрей за лице с розова вода!

Розовата вода се счита за еликсир на красотата и има защо... От почистващо средство, тоник, хидратант или просто facial mist, розовата вода е намерила своето приложение във всеки дом!

прочети още

Задна хрема и етерични масла doTerra

Лято е! Но няма да Ви говорим как да се разхлаждате или да пазите кожата си от слънчевите лъчи, а какви масла да използвате при задна хрема и гадната метална кашлица, която не Ви оставя да спите през нощта!

прочети още

Еньовден - билки и още нещо...

Еньовден - празник на мистиката, билките, слънцето и чародействата.

прочети още

СЕРИЯ чайове "ФИТНЕС" на Botanical

Серия "Фитнес" е за всички онези от Вас, които обичат активния начин на живот, био храните и напитките, и стремглаво следват своите цели!

прочети още

Подхранващо масло за лице Bether

„С напредване на годините красотата на една жена само расте!“ Одри Хепбърн

прочети още

Една капка ТАМЯН - толкова ПОЛЗИ !

Има различни видове тамян, НО този на doTerra е уникален с това, че е комбинация от четири вида Тамян, а именно: Boswellia carterii, sacra, papyrifera и frereana. Всеки от тях вирее на различно място и притежава различни свойства, които в комбинация имат още по-добро въздействие върху човешкия организъм.

прочети още

 Сухо четкане или Dry brushing с етерични масла 

Защо Dry brushing? Знаете, че кожата е най-големият ни орган - една трета от токсините се отделят през нея. Важно е да я обгрижваме много добре, а също така да подпомагаме начина, по който тялото ни се детоксикира!

прочети още

"VH by Vladislava" - Защото обичате косата си !!!

Серията " VH by Vladislava" е своеобразна терапия в домашни условия за възстановяване на третирани и увредени коси!

прочети още

Царят на маслата - Тамянът /Frankincense/

„Ако не знаете какво масло да използвате, то използвайте тамян”! Не знам кой го е казал, но е абсолютно прав! Тамянът е истински Божи дар, който повлиява положително, както физическото, така и емоционалното състояние на човек!

прочети още

DoTERRA Kids Collection - Великолепната седморка за Вашето дете!

Блендовете в DoTERRA Kids Collection са подбрани така, че да покрият всички нужди на Вашето дете! Ще се изумите колко бързо и интуитивно то само ще посяга към най-подходящото ролче!

прочети още

Пет начина за ароматно приложение на етеричните масла

Ароматното приложение е най-безопасният и в същото време ефективен метод за употреба на етеричните масла! Нека разгледаме няколко основни начина, как можете да използвате етеричните масла ароматно. Ако обичате етеричните масла като нас, вероятно вече имате по един дифузер във всяка стая и сте изхвърлили всички свещи и ароматизатори за контакт в кошчето...

прочети още

ОnGuard by doTerra - да го погледнем от нов ъгъл!

Блендът за физическа и емоционална защита OnGuard® Protective Blend e универсалният боец на DoTerra, който е наричан Best seller, Must to have, имунна бомба и още, и още.. Истината е, че този природен еликсир няма аналог на пазара и е предмет на много и постоянни изследвания...

прочети още

Ароматерапия при синузит

Зимните и студени месеци са период, в който много често се обостря едно особено неприятно състояние за повечето хора, а именно синузитът. През последните дни зачестиха запитванията за тежки хреми с гнойни секрети, главоболие и всички съпътстващи екстри... Синузитът е възпаление или подуване на тъканта (лигавицата), покриваща синусите. Здравите синуси са...

прочети още

Базови масла

Колкото повече натурална козметика използвате, с толкова повече масла ще се сблъсквате. Добре е да правите разлика между етерични и базови масла, тъй като те се използват по различен начин и оказват различно въздействие върху организма. Това ще Ви е полезно и ако решите сами да си забъркате бленд от етерични масла...

прочети още

Бонбони DoTERRA с етерични масла

Съветът на проф. Кантарджиев, че в момента е изключително полезно да се консумират бонбони с етеричните масла, е реално признание, че природните продукти могат да бъдат алтернатива на таблетките и е 1:0 в полза на природосъобразния и естествен начин на живот.

прочети още

Загуба на обоняние

Загуба на вкус и обоняние се посочва като признак за инфекция с кoрoнавирус (K-19). Често това е един от първите (а понякога и единствен) симптоми на кoронавирусната инфекция. Въпреки че е подценяван симптом, учените подчертават, че липсата на вкус и обоняние може да има негативни последствия и за психичното здраве! Нашите сетива са мостът, който ни свързва със света, в който живеем! Те са неразривно свързани и с нашите емоции…

прочети още

Д-р Кели Бърис споделя за етеричното масло от Риган и вирусите

Интересно е мнението на доктор Кели Бърис, основател на Бърис Институт в Сащ за маслото от риган срещу К***д: “През 2016 година, след лечение на камъни в жлъчката, камъни в черния дроб, камъни в бъбреците и тежка паразитна инфекция, все още бях болен и продължих да търся медицинска помощ. Бях погрешно диагностициран...

прочети още

Психично здраве с ароматерапия

Най-старият и най-малко проучен сензорен орган е анализаторът на обонянието, който има най-краткия път към централната нервна система и най-високата степен на отговор. При хората има приблизително 10 милиона обонятелни рецептори. Обонянието подпомага най-важните процеси при живите същества - хранене, възпроизводство и самосъхранение. То се развива много преди рецепторите на зрението и слуха. Поради факта, че лимбичната система, която е отговорна за емоциите, се намира до обонятелната област на мозъка...

прочети още

Ройбос - енергия и сила без кофеин

Вкоренени в южноафриканската култура, поколения използват ройбос като лек за безсъние, алергии и проблеми с червата. Той може да намали кръвната захар, да защити сърцето, да подобри здравето на кожата и др. Ройбос е без кофеин и богат на антиоксиданти. Прочетете, за да научите неговите ползи за здравето, потенциални странични ефекти и интересни факти.

прочети още

Deep blue rub - кремът срещу болка!

Кремът е незаменим помощник при всякакви травми, болки и неразположения! Изключително икономичен, успокоява веднага и не оставя мазни остатъци. Можете да използвате крема Deep Blue при...

прочети още

„FORGIVE“ - блендът на прошката и новото начало

Борите ли се с опустошителните чувства, като: безпомощност, завист, чувство на неудовлетвореност, болка и разочарование от миналото, очакване за одобрение от околните, изтощение?! Усещали ли сте, че когато изпитвате негативни мисли, Ви обхваща гняв, ставате цинични и груби, правите...

прочети още

Емоционална ароматерапия

Емоциите са изразът на нашето психично състояние, провокирано от конкретна ситуация в ежедневието ни. Основната разликата между емоции и чувства е в тяхната продължителност. Чувствата представляват устойчиви емоционални състояния. Те са точно това, което ни дава енергия. Ако човек е свързан с емоциите си и се научи да ги изразява, ще се чувства и по-енергичен. Блокираните или сдържани емоции често водят до...

прочети още

ВИТАМИНИЗИРАЙТЕ СЕ!

Липсата на витамини води до болестни състояния, известни като авитаминози. В началната фаза, докато се изчерпят запасите не се наблюдават видими болестни симптоми. В следващата фаза се наблюдава промяна на поведението и самочувствието, трудности с концентрацията, загуба на тегло и апетит, безсъние...

прочети още

Масла за разширени вени

Варикозните вени могат да се появят навсякъде по тялото, но се срещат най-често в областта на краката. Това се дължи на факта, че човек прекарва по-голямата част от времето си в изправено положение. Това е свързано с повишено налягане на кръвта във вените на крайниците и по-трудното изпомпване на кръвта от тях. Комбинация от етерични масла, подходящи за разширени вени дава бърз и добър резултат. Облекчава тежестта и подуването, заздравява кръвоносните съдове и спомага прибирането на вените.

прочети още

Масла за борба с целулита

Целулитът се счита за козметичен дефект, а етеричните масла са отличен естествен начин да подпомогнем това състояние на кожата. Етеричните масла, подходящи при целулит са: кедрово дърво, лимон, грейпфрут, мандарина, кипарис, лимонова трева, копър, хвойна, лавандула, здравец и розмарин. Използвайте само етерични масла, които са 100 % чисти и с висок терапевтичен клас.

прочети още

Натурална слънцезащита

Отново е лято – сезонът, през който слънчевите лъчи вдъхновяват настроението ни, активността ни, начина ни на живот! От нас зависи, обаче, дали слънцето ще ни носи само позитивни емоции! Не забравяйте, че добрата слънцезащита е изключително важна и е част от грижата срещу стареене на кожата. Може би ще Ви е интересно да научите, че някои базови и етерични масла имат слънцезащитен фактор и са подходящи за ежедневна употреба.

прочети още

Elevation

Еlevation или Блендът на Радостта! Както подсказва самото име, Elevation е ободряваща комбинация от етерични масла, която съчетава свежи аромати, за да повдигне настроението Ви, да повиши чувството Ви за увереност Вашата енергия.

прочети още

Лимон

Heгoвия cвeж и чиcт аромат щe Ви пoмoгнe пo-yвepeнo дa взимaтe peшeния и щe пoвиши ĸoнцeнтpaциятa Ви. Macлoтo нaмaлявa ĸиceлиннocттa в opгaнизмa и пo тoзи нaчин пoдoбpявa xpaнocмилaнeтo. To пoмaгa пpи peвмaтизъм, apтpит, пoдaгpa, цeлyлит, aбцecи, циpeи и aĸнe.

прочети още

Мандарина

Етеричното масло от мандарина намалява безпокойството, успокоява ума и засилва концентрацията. Свежият и релаксиращ аромат на маслото от мандарина е идеален за справяне с негативни емоционални състояния като тревожност, нервно напрежение, стрес, раздразнителност и избухвания.

прочети още

Портокал

Етеричното масло от портокал е винаги готово да Ви помогне в детоксикацията на тялото. Другата полза от това масло е изцяло насочена към емоционалното здраве: действа ободряващо при липса на настроение, стрес, депресия и страх.

прочети още

Грейпфрут

Маслото от Грейпфрут има имуностимулиращи, антибактериални, противовирусни свойства. То е силен антисептик и оказва силно общоукрепващо действие върху организма, укрепва имунитета и повишава съпротивата на организма към болести с инфекционен и простуден характер.

прочети още

Бергамот

Бергамотът е най-изтънченият представител на цитрусовото семейство, отглеждането на който изисква специални климатични условия и почва. Той наподобява кръстоска между лайм и грейпфрут! Италианците традиционно използват бергамот за облекчаване на стреса, както и за успокояване и подмладяване на кожата. Маслото от Бергамот е естествен антидепресант и има стимулиращи настроението свойства. Насърчава усмивката и повишава енергията чрез подобряване на кръвообращението.

прочети още

Зелена мандарина

Mаслото от зелена мандарина се добива чрез студено пресоване, от все още неузрелите й плодове. То е със свеж, лек и сладникаво-цитрусов аромат, който действа тонизиращo. Зелената мандарина е известна с успокояващия си ефект върху нервната система и е препоръчителна при лошо храносмилане.

прочети още

Дифузер

Как се чувствате, когато ухае на портокал или лавандула? Щастливи?! Спокойни?! Усмихнати?! Обонянието е един от най-бързите начини да променим начина, по който се чувстваме. Ароматът изпраща сигнал до лимбичната система на мозъка и променя настроението ни. Ароматното приложение на етеричните масла е най-безопасният и в същото време ефективен метод за употреба на етеричните масла при бебета и деца. Най-често за ароматно приложение се използва ДИФУЗЕР.

прочети още

Розова вода

В месеца на Розата, няма как да не отдадем нужното й внимание, защото тя е вълшебница, чийто чудодейни свойства се грижат за здравето и красотата на нашата кожа и коса. С какво можем да заменим всички конвенционални мицеларни води, тоници за лице и дегримьори?! Само с един, единствен продукт - РОЗОВА ВОДА.

прочети още

Цитрусовите етерични масла

Повечето хора не могат да устоят на свежия, повдигащ настроението аромат на цитрусови плодове като лимон, лайм, портокал, грейпфрут, мандарина и бергамот! На първо място: изстискването на портокал или лимон във водата НЕ е същото, като добавянето на капка етерично масло от див портокал или лимон, тъй като маслото се дестилира от кората на плода, а не от месестата част, както сока от плода.

прочети още

Фоточувствителни масла

Някои етерични масла съдържат органични съединения, известни като фурокумарини, които правят кожата ни по-чувствителна към въздействието на UV лъченията. Когато фоточувствителната кожа е изложена на UV радиация, това може да причини образуването на свободни радикали, причинявайки увреждане на клетъчните мембрани.

прочети още

Чувствате ли се стресирани?

Безпокойство, стрес, безсъние – такива могат да бъдат ефектите от всяка криза и природно бедствие върху менталното здраве на хората. Ако вземем за пример ТОРС епидемията от 2003 г., знаем, че има доказателства за повишени нивана тревожност, депресия и постравматичен стерс, а в някои групи – дори и увеличаване на брояна самоубийствата!

прочети още

Страх от болести

Епидемиите са благодат за всяване на психоза в хората. Паниката замъглява мисленето и е по-страшна от самите вируси. Подхранването на страха води до физически проявления. Изпитваме страх и безпокойство в тези ситуации, поради начина, по който ги оценяваме. Нашето тяло не винаги може да направи разликата между реална и въображаема заплаха. Следователно, когато интерпретираме ситуацията като заплашителна, тялото ни ще реагира така, сякаш ситуацията е опасна, дори и да не е в действителност.

прочети още

Копайба

Какво прави етеричното масло от Копайба толкова уникално и търсено? Може ли Копайба да се използва за болкоуспокояващи и противовъзпалителни цели? Безопасно ли е етеричното масло от Копайба за вътрешен прием (поглъщане)? Има много приложения за етеричното масло Копайба, може да се ползва в ароматерапията, локалното приложение или вътрешен прием. Етеричното масло от Копайба е широко използвано в козметиката, производството на сапуни, кремове, лосиони и парфюми. Маслото помага изключително при емоционални неспокойни състояния.

прочети още

Стресът и начини за справяне с него

Стресът в живота ни е неизбежен, още повече в забързаният начин на живот, който водим. В ежедневието си ние се сблъскваме с множество ситуации и непрекъснатата необходимост от правене на избори, всеки от които е до някаква степен стресиращ. Когато е твърде голям или твърде продължителен обаче, или когато не разполагаме с адекватни механизми за справяне, той води до нарушения в телесното и психичното ни функциониране, които могат да се проявят под формата на различни заболявания.

прочети още

Как да се регистрирам към doTERRA?

Защо да се регистрирам? Това е обичаен въпрос, който има много лесен отговор. По-изгодно е! При регистрация цените, на които се купуват маслата са 25% по-ниски, трупат се точки за безплатни масла. При редовни поръчки, Дотера се отблагодарявя на клиенти си и намалява цената с още 30% . Участва се в различни промоции на компанията, отново за безплатни масла. И не на последно място doTERRA дава възможност за изграждане на бизнес.

прочети още

Как да използвам безопасно етеричните масла?

Традиционно някои методи за приложение на етерични масла са предпочитани или използвани предимно. Въпреки това, тъй като изследванията около етеричните масла продължават да се развиват, сега има по-голямо разбиране на методите на приложение. Всички методи на приложение са безопасни, когато се използват по подходящ начин, включително ароматни, локални и вътрешни методи. Няколко метода на приложение могат да бъдат използвани за широк спектър от емоционални и физически приложения за благополучие. Могат да се използват единично масло или в сложни смеси по един от трите метода: ароматно, локално и вътрешно.

прочети още

Какво са етеричните масла?

Откъде идват етеричните масла? Разнообразие от растения покриват Земята в различни форми, размери, цветове и аромати. Много от тези растения съдържат съединения, които обикновено не могат да се видят с просто око - те се крият в корените, цветята, семената, кората или други области на растението. Тези съединения са известни като етерични масла. Те са силно концентрирани, което ги прави изключително мощни. Наричани още като летливи ароматни съединения, етеричните масла придават на растението аромат, предпазват го от тежки условия на околната среда и насекоми и дори играят роля в опрашването на растенията.

прочети още

Домашният комплект на Дотера

Домашният комплект на Дотера (HOME ESSENTIALS KIT) e перфектният избор за начинаещи. Съдържа десет основни, широкоспектърни масла, които са естествено решение за много от проблемите, с които се сблъскваме в ежедневието: ГЛАВОБОЛИЕ, МУСКУЛНИ БОЛКИ, НАСТИНКИ, ВЪЗПАЛЕНО ГЪРЛО, ТЕМПЕРАТУРА, СТОМАШНИ НАРАЗПОЛОЖЕНИЯ и още много други.С тях получавате ПОДАРЪК ДИФУЗЕР!

прочети още

Кое прави етеричните масла dōTERRA едни от най-добрите на пазара?

Етеричните масла са продукт, който се нанася върху кожата, вдишва се или се приема вътрешно. Ето защо сигурността и безопасността на етеричните масла, така както и лечебния потенциал на самото растение са от ключово значение в ароматерапията.

прочети още